Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Nyheter

FEBY 18 - Ny energiklassning av byggnader

FEBY18 har nu ersatt FEBY12. Samtidigt har har SCN bytt namn till FEBY. Kraven i FEBY 18 har förenklats och anpassats till BBR25.

Tre olika nivåer kan väljas; FEBY Guld, Silver och Brons, där FEBY Guld motsvarar tidigare passivhusnivån. Övergångsregler gäller.

 

Läs mer: Under fliken Kriterier finns huvuddokument och vägledningar.

 

2018-04-17

Energikonferens 2018 i Knivsta

 

Läs mer: Energikonferens 2018

2017-06-08

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Läs mer: Rättspsykiatriskt Centrum