Forum för Energieffektivt Byggande

FEBY18. Ditt stöd för upphandling av hållbart byggande.

Byggda hus

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live,  är i drift sedan våren 2016 och består av 67 respektive 86 bostäder och …

Läs mer
Passivhus för LSS-boende

Passivhus för LSS-boende

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. …

Läs mer
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus…

Läs mer
Certifiera din FEBY-byggnad!

Ställ dina energikrav med FEBY18!

FEBY18 är en ”light-version” till marknadens övriga klassningsinstrument, men utan att ge avkall på effektiv styrning i energikraven. FEBY18 paketerar de viktigaste kraven som måste beaktas.

Med tre alternativa nivåer kan du välja ambitionsnivå men ändå dra nytta av FEBY-konstruktionens pedagogiska upplägg. Certifiering och verifiering av tredje part ger en stadga för entreprenören.

Ett värmeförlusttal är den viktigaste indikatorn på en energieffektiv byggnad. Värmeförlusttalet ger: 

  • minskad belastning på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt. 
  • en styrning tidigt i programskedet som leder mot mer yteffektiva byggnader och därmed lägre totalkostnader. 

Även Upphandlingsmyndigheten har krav på värmeförlusttal i sina upphandlingsstöd för flerbostadshus och lokaler.

Läs mer om Varför FEBY18? (pdf)

Nyheter

E2B2 Kunskapslunch om Värmeförlusttal

E2B2 Kunskapslunch om Värmeförlusttal
Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov, (60 min), feb 2024.  Medverkande; Eje Sandberg, Åsa Wahlgren, Helena Bülow-Hübe, FOJAB, Björn Berggren, Sveriges Allmännytta. Klicka på länk på "Läs mer".

Läs mer

Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare

Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare
Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare  (115 min), jan 2024. Hans Eek om byggande på passivhusnivå. Eje Sandberg om den nya FEBY Plushusdefinitionen. Klicka på länk på "Läs mer".

Läs mer

Osäker klimatpåverkan från byggnadens drift och uppvärmning

Ambitionen att bygga hus med stor hänsyn till klimatpåverkan (LCA) kommer vara en viktig komponent för framtida byggande. Redan nu finns krav på redovisning av LCA från byggskedet och till 2025 införs gränsvärden som måste klaras. Men ska påverkan …

Läs mer

Enklare krav för mindre plushus

Enklare krav för mindre plushus
Forum för Energieffektivt Byggande har nu ändrat kriterierna för klassningen FEBY Plushus, så de blir enklare att klara för småhus och mindre byggnader. Ett Plushus ska leverera lika mycket energi som den själv behöver under ett år, men …

Läs mer

Skapa inte kaos med nytt energiklassningssystem

Boverket vill revidera energiklassningssystemet för byggnader för att byggnader med hög energianvändning ska slippa effektivisera före 2030. Starta inte en så omfattande förändring utan ett ordentligt underlag, anser FEBY i sitt remissvar och menar …

Läs mer


Läs fler aktuella nyheter

Kalendarium

24 January, 2024

Frukostutbildning för småhusbyggare om Plushus och energieffektivt byggande

Dag: 24 jan, kl 08.00 – 09.30
Målgrupp; Styckebyggare och kataloghusleverantörer. Arkitekter, konstruktörer, säljare.

Deltagande är fritt, men begränsat till högst 100 deltagare. Mer om innehållet och anmälning; klicka HÄR.

19 April, 2023

Årsmöte FEBY 2023 i Västerås samt studiebesök på ETC Bygg

Årets årsmöte hålls på Steam Hotel i Västerås kl 13.00, med studiebesök 14.30.

Anmäl i tid , begränsat antal platser. Möteshandlingar, se medlemssidan

22 April, 2021

Årsmöte FEBY 2021 samt miniseminarium om Plushus - Nationalarenan 3

Årsmötet 2021 är öppet för alla medlemmar och inleds med ett miniseminarium där Thomas Linderholm, Fabege berättar om deras erfarenheter från plushusprojektet Nationalarenan 3 i Solna.
Kallelse och material finns på medlemssidan.

6 November, 2019

ZEB+ 2019 i Trondheim

Den förra passivhuskonferensen i Trondheim blev en succé och följs nu upp och byter skepnad till den första Nordiska konferensen om Zero Emission och Plusenergihus (ZEB+).

Den är nu öppnad för  ‘Call for abstracts’, se inbjudningslänken.

Länk

2 May, 2018

Kontroll av beräknad energiprestanda

SKL har låtit ta fram ett formulär för denna kontroll och vill nu få in synpunkter på denna workshop, se inbjudningslänken.

Länk

10 April, 2018

Inneklimatscenen på Nordbygg

Många intressanta föredrag på Inneklimat-scenen i år. Allt från BBRs nya energikrav till inneklimat och ventilationstekniska system. 

Inneklimatscenens program - via länken.

Länk

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna arbetar in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och får en helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. Arbetet startade 2008.