Byggda hus

På denna sida presenteras de byggnader vi har certifierat eller verifierat. Till och med april 2024 har FEBY certifiering omfattat:

 - 38 flerbostadshus inkluderande mer än 783 bostäder, 

 - ca 50 småhus inkluderande styckebyggda och grupphus

 - 29 lokalbyggnader (skolor, förskolor, kontor, äldreboende) om totalt 102.350 m2, varav mer än hälften tillkommit de senaste 5 åren.

Fler byggnader som är bättre än BBR finns presenterade på LÅGANs hemsida och på IG Passivhus hemsida. 

Med certifierad byggnad enligt FEBYs kriterier avses byggnader som granskats av part utsedd av FEBY. Med verifierad byggnad avses uppmätta mätdata som verifierar att byggnaden uppfyller ställda energikrav.

Certifiera även er byggnad!

Det kanske starkaste argumentet är att en tredjpartsgranskning ger en press på entreprenören att göra ett seriöst arbete, dvs bättre kvalitet på handlingar och utförande.

Vad innebär det och vill ni certifiera eller verifiera er byggnad, se våra anvisningar.

Flerbostadshus

pdf Kv Skuren 1 i Hyllie, Malmö
pdf Kv Flatås, Västra Frölunda
pdf Trygghetsboende Kungsbacka
pdf Fältspaten Skövde
pdf Aspö 3 Skövde
pdf Malmö Live
pdf Kv Fridhem Trollhättan
pdf Eksta Bostads radhus i Vallda Heberg
pdf Mätverifierat passivhus Kv Argentum i Falun
pdf Kv Idun Bromma, Stockholm
pdf Kv Oden, Lund

Småhus

pdf Småhus Umeå
pdf Eksta Bostads småhusområde i Vallda Heberg
pdf Nollenergihus Lund
pdf Emrahus perioden 2012-14
pdf EcoReady småhus i Trosa
pdf Emrahus, Landskrona
pdf EcoReady, tre småhus i Vallentuna
pdf Emrahus, tre småhus i Skåne
pdf Emrahus, fyra småhus i Skåne

Lokalbyggnader

pdf Björkriset Vård- och omsorgsboende, Kungsbacka
pdf Emrahus LSS-boende, Motala 1
pdf Särö Vård & Omsorgsboende
pdf Nationalarenan 3 - FEBY Guld Plushus
pdf Emrahus LSS-boende Karlstad
pdf Rergionssjukhuset i Linköping - bygggnad för psykiatri och habilitering
pdf Emrahus LSS-boende i Vallentuna, Götene, Nyköping
pdf Emrahus LSS-boende i Valkärra, Lund
pdf Emrahus LSS-boende i Uddevalla
pdf Emrahus LSS-boende Almby, Örebro
pdf Emrahus LSS-boende i Skåne och Örebro
pdf Eksta Bostad, äldreboende i Vallda Heberg
pdf Kollaskolan i Kungsbacka
pdf Stadssskogenskolan i Alingsås
pdf Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg
pdf Förskola i Motala
pdf Alsters förskola, Karlstad
pdf Förskola i Sunne, Värmland
pdf Fyra förskolor i Huddinge
pdf Kontorsbyggnad i Eskilstuna