Rapporter & Dokument

Länkar till FEBY - videopresentationer
1. Eksta Bostads.  Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektiva byggnader. VD Christer Kilersjö (40 min). April 2020. Videolänk: https://youtu.be/WSduExPd__k

2. Solceller. Teknik och marknad. Lars Andre´n,  Drivkraft. Maj 2020 inleder FEBY Styrelsemöte.
Videolänk: https://youtu.be/XsHkhpv-uTs
Bildpresentationerna till dessa finns att ladda ner under "Presentationer".

3. Klimatberäkningar LCA. Byggsektorns Miljöberäkningssystem (BM). nov 2020 Anders Ejlertsson, IVL
Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=Mdn_jdLpJcM
Bildpresentationerna till dessa finns att ladda ner under "Presentationer".

4. Lättbalksystem i lågenergihus. Tommy Persson, Masonitebeams (36 min)
16 feb 2021. Videolänk:  https://youtu.be/JF7SKEY6SgE

5. Nationalarenan 3. FEBYGuld Plushus. Thomas Linderholm, Febege berättar ingående om utmaningarna och hur de löstes. Frågor och diskussion. (39 min). Inleds med några stillbilder pga teknikstrul, innan Thomas berättar vidare.
22 april 2021. Videolänk: https://youtu.be/ohbOdR_YKpk

6. Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare (115 min), jan 2024. Hans Eek delger sina erfarenheter av energieffektivt byggande på passivhusnivå. Eje Sandberg presenterar den nya FEBY Plushusdefinitionen, anpassad för just mindre byggnader. Videolänk: https://youtu.be/hHeFFXeMEqg

Pressmeddelanden

pdf Enklare krav för mindre plushus
pdf Småhus kan byggas 40% effektivare med lönsamhet
pdf BBR uppfyller inte EU-direktivets krav
pdf Remissvar om BBR (sept-2019)
pdf Bidragsmiljoner till hyresbostäder slår helt fel
pdf Bidragsmiljoner-beräkningsexempel
pdf Granskning av Boverkets rapport ”Optimala kostnader”

Artiklar

pdf Kompletterande energikrav i byggregler - analys av CIT rapport
pdf FEBY-krav + bidrag till hyresbostäder
pdf ABC för klimatsmart byggnad. SvD-sid4
pdf ETC hus Hans Eek
pdf Boverkets remissförslag BBR2021
pdf Brev till Peter Eriksson
pdf Köldbryggor i fönster (FEBY-skolan)
pdf Kv Fridhem Verifierat passivhus, 174 bostäder. Mätanalyser.
pdf Vitbok om värmeförlusttal

Remissvar

pdf Feby remissvar om energiklassning byggnader
pdf Remissvar. Revidering av EPBD EUs byggnadsdirektiv (feb2022)
pdf Remissvar. Bidrag till energibesparing 2021
pdf Remissvar. Kvotpliktssystem, vita certifikat
pdf Brev till Energidirektoratet angående BBR
pdf Remissvar Boverkets energikrav 2020 (sept 2019)
pdf Remissvar om PBF till finansdep (sept 2019)
pdf Remissvar BBR 2020 (mars 2018)
pdf Remissvar BBR NNE 2017/21 (feb 2017)
pdf Remissvar Miljöbyggnad 3.0 (feb 2017)
pdf Remissvar. Renovering REN1.pdf
pdf Remissvar. Investeringsstöd till hyresbostäder
pdf Remissvar. Förslag till föreskrifter, Boverket Dnr 1694/2016
pdf Remissvar. Boverkets förslag till nära nollenergibyggnader (aug 2015)

FEBY/SCN rapporter

pdf Värmeförlusttal som kompletterande energikrav i BBR
pdf Marknadsanalys, marknadens värdering av energi- och miljöklassningar
pdf Värmeförlusttal. Delrapport inom Öppet Klassningssystem (juni 2017)
pdf Lågenergihus. Jämförande mätstudie. Paper PHN2013 (nov 2013)
pdf Lågenergihus. Jämförande mätstudie (maj 2013)
pdf Marknadsstudie. Merkostnader för energieffektiva flerbostadshus (2012)
pdf Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader (Rapport 2012:20)
pdf Granskning av Boverkets metodik "Optimala kostnader" (nov 2012)
pdf Danska krav är redan nu skarpare än BBR (feb 2012)
pdf Förnybar energi och BBR (feb 2012)

Övriga rapporter

pdf Projektrapport. Herrgårdsängen småhusområde uppfört med skarpare energikrav. (aug 2018)
pdf Installationssystem i energieffektiva byggnader, Per Kempe (nov 2013)
pdf Eneergieffektivt byggande. Underlag till SKLs arbete med samordnade kommunala energikrav.

FEBY18 kravspecifikationer

pdf Kravspecifikation Feby18 (feb 2024)
pdf Kravspecifikation Feby18 (dec 2019)
pdf Presentation Feby18 (Power Point)

FEBY12 kravspecifikationer

pdf FEBY12 folder att ladda ner
pdf rapporter/feby12-lokaler-sept
pdf rapporter/kravspecifikation-feby12-lokaler-jan
pdf rapporter/feby12-bostäder-sept
pdf rapporter/kravspecifikation-feby12-bostäder-jan

FEBY09 Kravspecifikationer

pdf 2019-02/Kravspecifikation Minienergihus 2009
pdf 2019-02/Kravspecifikation Passivhus 2009
pdf 2019-02/Mätning och verifiering FEBY2009
pdf 2019-02/Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI FEBY09

Certifikat och verifikat

pdf 2019-02/Poster från Nordiska Passivhuskonferensen 2013 om certifiering
pdf 2019-02/FEBY certifikat 2012
pdf 2019-02/Dokumentering av klimatskalets egenskaper

Presentationer

pdf PP-bilder Presentation 1 - EKSTA Bostads. Christer Kilersjö.
pdf PP-bilder Presentation 2 - solceller. Lars Andre´n Drivkraft.
pdf PP-bilder Presentation 3 - beräkningsstöd LCA. Anders Ejlertsson, IVL.