Eksta Bostads AB bygger guldhus för äldre

Eksta Bostads i Kungsbacka fortsätter sin resa mot hållbart byggande. Detta är det fjärde större byggprojektet för äldre enligt FEBYs skarpaste krav, FEBYGuld, nu med 120 lägenheter. Läs mer: varför Eksta valt FEBYs skarpa energikrav.

I slutet av 2022 stod Kungsbacka kommuns största vård- och omsorgsboende klart för inflyttning. Eksta Bostads AB har tillsammans med Brixly AB byggt Björkris vård- och omsorgsboende som har klarat kraven för FEBY Guld. FEBY Guld är marknadens tuffaste energikrav för passivhus. Boendet är rustat för en äldre målgrupp med behov av stöd och omsorg. Totalt 120 lägenheter och med en totalyta på 11 200 kvadratmeter.

- Det är det enskilt största projektet vi byggt. Vi har tagit med oss erfarenheterna från Särö vård- och omsorgs­boende med 80 platser som stod klart i december 2020. Vår strategi är främst att uppfylla de krav som finns, men har också lagt ner mycket på att omsorgsfullt välja detaljer och funktionella lösningar för att skapa en bra boendemiljö. Det ska fungera både för boende och personal, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB.

Detta är det fjärde större byggprojektet som Eksta bygger för Kungsbackas äldre under den senaste tioårsperioden. Tre byggnader för vård och omsorg och ett trygghetsboende. Totalt 350 lägenheter och mer än 30.000 m2 har därmed uppförts. På samtliga av dessa hus har energikrav enligt FEBY Guld ställts, och uppnåtts. Därtill bygger Eksta också vanliga bostäder där majoriteten ska klara FEBY Guld, krav som mer än halverar byggnadernas uppvärmningsbehov.

- Det ställs höga krav på bra och jämnt inomhusklimat när personal och boende skall samsas på samma yta. Man vill inte ha några kallras från fönster eller drag från tilluften utan en kontrollerad filtrerad varm tilluft, säger Christer. 

Under de senaste åren har Eksta enbart arbetat i partneringsamverkan vid nybyggnation. Vilket underlättar då det krävs en samsyn för att kunna uppfylla de höga kraven. 

- Vi ställer inte bara kraven i upphandlingen, utan låter också FEBY certifiera byggnaderna efteråt. Det innebär att konsulter och entreprenörer vet att deras handlingar kommer att granskas av extern part. Genom att arbeta i partnering har alla en samsyn kring vilka mål som skall uppfyllas. Vår erfarenhet är att kraven kan leda till något högre byggkostnader initialt men när parterna är inkörda på konceptet ser vi inga direkta kostnadsökningar, säger Christer.

I fallet med Björkris vård- och omsorgsboende blev det ekonomiska utfallet 7 % lägre än slutkalkylen, en högre kvalitet i genomförandet och framförallt ett bättre mer lönsamt förvaltningsobjekt. När vi sedan mäter det verkliga utfallet av energianvändningen, så är den ofta lägre än de projekterade värdena och ger således ett väldigt bra driftnetto. Utöver det så finns det andra fördelar, som gröna lån med två punkter lägre ränta, minskade buller utifrån och internt, vilket ihop med övriga fördelar ger en ökad trivsel för boende och verksamheten. För oss som fastighetsägare blir det ett bättre och mer lönsamt förvaltningsobjekt.  

Ekstas genomsnittliga energianvändning är 82 Kwh/m2 och år vilket medför att man står lite bättre rustad i tider med ökade energipriser.

För mer information kontakta:
Christer Kilersjö, VD på Eksta. Tfn 0300-356 09, mejl christer@eksta.se


Fakta om Eksta Bostads AB
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. Vi äger och förvaltar cirka 3 400 hyresrätter samt äldreboenden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella lokaler i anslutning till våra bostadsområden. Det innebär att många Kungsbackabor bor i våra lägenheter och också att många har sin arbetsplats eller skolgång i våra lokaler. Våra bostäder finns ifrån Frillesås i söder till Kullavik i norr. 

Objektsdata Björkris, se länk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fakta om FEBY

FEBY står för Forum för Energieffektivt Byggande, en branschorganisation för att stödja ett energieffektivt och hållbart byggande genom tydliga energikrav, se feby.se.

Effektiv indikator för hållbart byggande

FEBY har utvecklat en indikator på en byggnads viktigaste egenskaper för att kunna utgöra en långsiktigt hållbar byggnad. Denna indikator leder till en byggnad som belastar försörjningssystemen såsom el och fjärrvärme minimalt. Den ger ett optimalt inneklimat utan drag och kallras, samt så låga värmekostnader att byggnaden kommer användas för lång tid framöver. Denna indikator kan enkelt beräknas och hanteras även i projektens tidigaste skeden. FEBY har stegvis under tio år utvecklat denna indikator som namngivits begreppet Värmeförlusttal. Enkla och effektiva kriterier finns framme för att med denna indikator styra ditt byggprojekt. Tusentalet bostäder har nu uppförts och certifierats med detta recept och finns som byggda hus.