Vitbok om värmeförlusttal - komplement i BBR

Forum för Energieffektiva byggnader har sammanställt en skrift som ger svar på vanligt förekommande frågor om värmeförlusttalet. Den kan ses som en vitbok om hur ett sådant krav skulle kunna utgöra en del av BBR.

Ladda ner