Passivhus för LSS-boende

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner som underlättar för verksamheten.

Dessa två LSS-byggnader uppförda under 2017 har nu certifierats som passivhus enligt FEBY12, en miljöklassning som utges av Forum för energieffektivt Byggande (FEBY).

Vårt företag är specialiserat på att bygga passivhus utan större merkostnader, ett resultat av ett långt utvecklingsarbete, säger Robin Berhuizen, VD på Emrahus. Vi har tidigare mest byggt småhus, men upptäckt att vårt byggkoncept passar alldeles utmärkt för de behov som gäller för ett LSS-boende. Byggnaden blir tyst, får ett bra termiskt inomhusklimat och genom den filtrerade tilluften ges ett skydd för pollenallergiker. Allergianfall hos LSS-boende kan vara väldigt svåra att hantera för LSS-boende.

Under året 2017 gjorde Robin ett 80 mil långt cykellopp genom Sverige tillsammans med en grupp psykologer, politiker och anhöriga med syftet att lyfta kommunernas kunskaper om de LSS-bondes behov och hur bättre LSS-boenden kan utformas. 

Vid ett stort antal stopp utmed vägen hölls möten och kunskapsseminarier för kommunerna.  

- Det var en fantastisk resa som också gav mig en rad kunskaper. Dessa har vi nu fört in i vårt byggtänk, säger Robin entusiastiskt och ser fram emot att sjösätta ytterligare många LSS-byggnader kommande år. 

- Att Emrahus har lyckats kommersiellt med passivhusutförande för denna typ av radhusbyggnader i stor konkurrens är starkt, säger Eje Sandberg på FEBY. Det visar att byggtekniken nu utvecklats så långt att även radhusbyggnader som ju har relativt stor omslutande area (formfaktor) också kan uppföras kostnadseffektivt och därmed få låga driftkostnader. 

- De företag som inte förstått vikten av hållbart byggande kan få det svårt i framtiden, menar Eje Sandberg avslutningsvis.