Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus.

Förutom att klara de stränga passivhuskriterierna för att säkra ett lågt energibehov, så produceras minst lika mycket el på fastigheten via solceller och egen vindkraft.

Rättspsykiatriskt centrum är en ny anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg och har byggts på uppdrag av Region Skåne. Byggnaden har plats för 51 patienter, 150 medarbetare, samt studenter.

Kvarteret består av sammanhängande byggnadsdelar med en innergård. Uppvärmning och komfortkylning i byggnaden görs genom geoenergiteknik. Ventilationen återvinner värmen effektivt och har behovsstyrda luftflöden. Tillsammans med en god isolering erhålls mycket låga värmebehov. Detta i kombination med ett golvvärmesystem ger en hög värmefaktor på den värmepump som utvinner geotermisk värme. Sommartid produceras egen kyla också den från det geotermiska energilagret.

Det beräknade energianvändningsresultatet ligger 60 % lägre än det krav som föreslås av Boverket för en ”nära nollenergibyggnad” och ”isoleringstalet” ligger 70 % lägre.

Därtill kommer energiproduktionen med egna solfångare som täcker varmvattenbehovet mellan april och september, egen el genom ett vindkraftverk på 25 kW och
1 280 m2 solceller på taket. På årsbasis balanseras därmed eget energibehov.

- Detta projekt belyser vikten av att kommuner och landsting går före och driver på mot hållbar utveckling så länge statens byggregler är så pass uddlösa, säger Eje Sandberg på Sveriges Centrum för Nollenergihus, den organisation som ligger bakom energikriterierna FEBY12 för passivhus och nollenergihus och som projektet nu uppfyllt.