Forum för Energieffektivt Byggande

FEBY18. Ditt stöd för upphandling av hållbart byggande.

Byggda hus

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live,  är i drift sedan våren 2016 och består av 67 respektive 86 bostäder och …

Läs mer
Tryggt boende i passivhus

Tryggt boende i passivhus

Eksta Bostads i Kungsbacka har nu klarat kraven både enligt Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 på sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. …

Läs mer
Passivhus för LSS-boende

Passivhus för LSS-boende

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. …

Läs mer
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus…

Läs mer
Certifiera din FEBY-byggnad!

Ställ dina energikrav med FEBY18!

FEBY18 är en ”light-version” till marknadens övriga klassningsinstrument, men utan att ge avkall på effektiv styrning i energikraven. FEBY18 paketerar de viktigaste kraven som måste beaktas.

Med tre alternativa nivåer kan du välja ambitionsnivå men ändå dra nytta av FEBY-konstruktionens pedagogiska upplägg. Certifiering och verifiering av tredje part ger en stadga för entreprenören.

Ett värmeförlusttal är den viktigaste indikatorn på en energieffektiv byggnad. Värmeförlusttalet ger: 

  • minskad belastning på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt. 
  • en styrning tidigt i programskedet som leder mot mer yteffektiva byggnader och därmed lägre totalkostnader. 

Även Upphandlingsmyndigheten har krav på värmeförlusttal i sina upphandlingsstöd för flerbostadshus och lokaler.

Läs mer om Varför FEBY18? (pdf)

Nyheter

FEBY-krav och bidrag till hyresbostäder

I separat PM redovisas hur FEBY-kriterier kan komplettera ett primärenergikrav enligt regeringens krav för bidrag till hyresbostäder. Motivet för att komplettera med ett krav på certifiering enligt FEBY18, är att   FEBY-paketet säkrar …

Läs mer

Teknik och marknad för solcellsinstallationer

Teknik och marknad för solcellsinstallationer
FEBY Videopresentationer nr 2. Lars Andrén, Drivkraft Andrén AB, inspiratör och solcellsexpert (40 min). Ta del av videoinspelningen av presentation och efterföljande diskussion. Innehåll Var står tekniken? Hur har …

Läs mer

Erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

FEBY Videopresentationer nr 1 . Eksta Bostads. VD Christer Kilersjö (40 min). Ta del av videoinspelningen av både presentation och efterföljande diskussion. Innehåll Upphandling Vad vi lärt oss Därför väljer …

Läs mer

Publicerat i SvD bilaga; ABC för en klimatsmart byggnad

Publicerat i SvD bilaga; ABC för en klimatsmart byggnad
Övergripande artikel om energieffektivt byggande från FEBY.                                       Se; /Rapporter / Artiklar / ABC  för en klimatsmart byggnad .

Läs mer

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus
Hållbart byggande innebär lågt energibehov, egen elproduktion samt byggmaterial som belastar miljö- och energibehov minimalt. Allt detta kan kombineras och som hjälp finns upphandlingsstöd. Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, med …

Läs mer


Läs fler aktuella nyheter

Kalendarium

6 november, 2019

ZEB+ 2019 i Trondheim

Den förra passivhuskonferensen i Trondheim blev en succé och följs nu upp och byter skepnad till den första Nordiska konferensen om Zero Emission och Plusenergihus (ZEB+).

Den är nu öppnad för  ‘Call for abstracts’, se inbjudningslänken.

Länk

2 maj, 2018

Kontroll av beräknad energiprestanda

SKL har låtit ta fram ett formulär för denna kontroll och vill nu få in synpunkter på denna workshop, se inbjudningslänken.

Länk

10 april, 2018

Inneklimatscenen på Nordbygg

Många intressanta föredrag på Inneklimat-scenen i år. Allt från BBRs nya energikrav till inneklimat och ventilationstekniska system. 

Inneklimatscenens program - via länken.

Länk

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna arbetar in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och får en helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. Arbetet startade 2008.