Forum för Energieffektivt Byggande

FEBY18. Ditt stöd för upphandling av hållbart byggande.

Byggda hus

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

Passivhus vid Malmö Live (Brf Tenoren och Brf Sopranen)

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live,  är i drift sedan våren 2016 och består av 67 respektive 86 bostäder och …

Läs mer
Tryggt boende i passivhus

Tryggt boende i passivhus

Eksta Bostads i Kungsbacka har nu klarat kraven både enligt Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 på sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. …

Läs mer
Passivhus för LSS-boende

Passivhus för LSS-boende

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. …

Läs mer
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus…

Läs mer
Certifiera din FEBY-byggnad!

Ställ dina energikrav med FEBY18!

FEBY18 är en ”light-version” till marknadens övriga klassningsinstrument, men utan att ge avkall på effektiv styrning i energikraven. FEBY18 paketerar de viktigaste kraven som måste beaktas.

Med tre alternativa nivåer kan du välja ambitionsnivå men ändå dra nytta av FEBY-konstruktionens pedagogiska upplägg. Certifiering och verifiering av tredje part ger en stadga för entreprenören.

Ett värmeförlusttal är den viktigaste indikatorn på en energieffektiv byggnad. Värmeförlusttalet ger: 

  • minskad belastning på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt. 
  • en styrning tidigt i programskedet som leder mot mer yteffektiva byggnader och därmed lägre totalkostnader. 

Även Upphandlingsmyndigheten har krav på värmeförlusttal i sina upphandlingsstöd för flerbostadshus och lokaler.

Läs mer om Varför FEBY18? (pdf)

Nyheter

Regeringen lägger ner utredning om energieffektivisering

Lotta Bångens, EEF och Anders Wijkman, ordf i Climate-KIC, kritiserar regeringen i en  debattartikel  i Dagens Industri för att de lagt ner utredningen om vita certifikat. Detta bara några månader innan utredningen skulle presentera sina förslag. …

Läs mer

Debatt om energieffektivisering

I en debattartikel i Altinget efterfrågar Feby, m.fl genomtänkta och varaktiga styrmedel för energieffektivisering av bebyggelsen. Detta mot bakgrund av det nu så ansträngda energiläget. Läs artikeln .

Läs mer

Förslag till revidering av EUs byggnadsdirektiv

I FEBYs remissvar till regeringen, påpekar vi vikten av att energieffektivisering av byggnadsbeståndet verkligen kommer tillgång och att byggnadens värmeförlusttal då är ett lämpligt effektiviseringsmått. Men ska det börja hända något krävs att ett …

Läs mer

Småhus kan byggas 40% effektivare med lönsamma åtgärder

FEBY har detaljgranskat Boverkets utredning om värmeförlusttal som kompletterande energikrav i byggreglerna och funnit att Boverkets slutsats, att detta inte behövs, vilar på en utdaterad analys. Tvärtom skulle detta energikrav kunna ersätta flera …

Läs mer

Hållbart byggande i Västerås visar vägen

Hållbart byggande i Västerås visar vägen
Två flerbostadhus i Notuddsparken, Västerås är nu certifierade för FEBYGuld. Det borgar för mycket låga energikostnader under byggnadernas hela livstid. Men Bright Livings vision för hållbart byggande har många dimensioner. Gruppen bakom …

Läs mer


Läs fler aktuella nyheter

Kalendarium

19 april, 2023

Årsmöte FEBY 2023 i Västerås samt studiebesök på ETC Bygg

Årets årsmöte hålls på Steam Hotel i Västerås kl 13.00, med studiebesök 14.30.

Anmäl i tid , begränsat antal platser. Möteshandlingar, se medlemssidan

22 april, 2021

Årsmöte FEBY 2021 samt miniseminarium om Plushus - Nationalarenan 3

Årsmötet 2021 är öppet för alla medlemmar och inleds med ett miniseminarium där Thomas Linderholm, Fabege berättar om deras erfarenheter från plushusprojektet Nationalarenan 3 i Solna.
Kallelse och material finns på medlemssidan.

6 november, 2019

ZEB+ 2019 i Trondheim

Den förra passivhuskonferensen i Trondheim blev en succé och följs nu upp och byter skepnad till den första Nordiska konferensen om Zero Emission och Plusenergihus (ZEB+).

Den är nu öppnad för  ‘Call for abstracts’, se inbjudningslänken.

Länk

2 maj, 2018

Kontroll av beräknad energiprestanda

SKL har låtit ta fram ett formulär för denna kontroll och vill nu få in synpunkter på denna workshop, se inbjudningslänken.

Länk

10 april, 2018

Inneklimatscenen på Nordbygg

Många intressanta föredrag på Inneklimat-scenen i år. Allt från BBRs nya energikrav till inneklimat och ventilationstekniska system. 

Inneklimatscenens program - via länken.

Länk

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna arbetar in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och får en helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. Arbetet startade 2008.