Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Nyheter

Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen Sverige, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande i en debattartikel på Altinget.

Länk till artikeln 

 

Boverkets förslag till skärpning av energikraven i byggreglerna har fått skarp kritik för att vara otillräckliga. Nu ifrågasätter Swedisol, WWF och 100 % Förnybart om regeringens och Boverkets ambitioner är förenliga med riksdagens klimatmål och efterlyser en granskning från Klimatpolitiska rådet. Detta i en debattartikel i DagensSamhälle.

Länk till artikeln 

 

Upphandlingsmyndigheten har en rad dokument för upphandlingsstöd. Nu finns också dokument för energikrav baserat på värmeförlusttal. Separata dokument finns framtagna för nyproduktion av flerbostadshus respektive lokalbyggnader. 

Läs mer.