Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2017-03-16

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live, är nu största certifierade passivhusprojektet i Sverige sett till uppvärmd area och omfattar 153 bostäder. 

Läs mer: Passivhusprojekt vid Malmö Live 

 

För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken byggda hus.  

 

Dessa två passivhus i Malmö kommer inte behöva mycket energi för varmvatten, uppvärmning och eldrift eftersom de byggs enligt kraven i FEBY12. Därmed ger de lägre driftkostnader och lägre miljöpåverkan. Att uppfylla kraven enligt FEBY12 ger också tysta bostäder med bra inneklimat. Att de nu certifierats innebär att bygghandlingar och energikalkyler detaljgranskats av Sveriges Centrum för Nollenergihus som bedömer att byggnaderna har goda förutsättningar att klara kravet på högst 50 kWh/m2 men även uppfyller andra ställda funktionskrav som ingår i kriterierna. De två byggnaderna ska även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver

 

- I vårt ansvar som samhällsbyggare ligger att bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt, säger Carin Malmgren, marknadsområdeschef Skanska Sverige AB. Detta gör vi bland annat genom att verka aktivt inom samtliga våra hållbarhetsområden, där grönt byggande varit en självklar faktor under många år. När vi fick möjlighet att utveckla två flerbostadshus i ett av Malmös mest spännande citylägen och ta fram dessa i enlighet med passivhus-kriterierna kändes det som en utmaning, men framförallt som en möjlighet.

 

- De erfarenheter vi har dragit är att det är viktigt att ha med sig förutsättningarna från första pennstrecket, menar Carin vidare. Idag är det många gånger en självklarhet att utveckla och bygga energieffektiva bostäder, och med rätt planering och kunskap behöver inte steget att nå passivhus-kriterierna vara så långt.

  

- En stor del av bostadsbyggande efter år 2021 bör kunna klara denna nivå. Då, när även nya skarpare energikrav införs av Boverket , är det bra att det finns referenshus som visar att detta är möjligt, anser Eje Sandberg på Sveriges Centrum för Nollenergihus.

 

FAKTA OM projektet:

  • 153 lägenheter fördelat på två byggnader/brf
  • Byggherre: Skanska Nya Hem
  • Arkitektföretag: Johan Celsing Arkitektkontor
  • Energikonsult: WSP             
  • Certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad Silver
  • Inflyttning maj-juni 2015
  • Hela projektet klart våren 2016

 

Vill du veta mer om dessa byggnader kontakta:

Carin Malmgren, Skanska Sverige AB, 010 4483641

 

För mer information om certifiering av passivhus, se Sveriges Centrum för Nollenergihus, www.nollhus.se.

 

Skanska är ett av medlemsföretagen i Sveriges Centrum för Nollenergihus.

 

Kompletterande bildmaterial i original: kontakta Carin Malmgren.