Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2017-04-05

Delta i vår enkät om att fastställa krav för hållbart byggande!

Läs mer: Till Enkäten 

 

FEBY12-kriterierna håller nu på och ses över. Energikraven behöver förhålla sig till Boverkets förslag på Nära Noll energikrav och där man avser införa primärenergifaktorer, mm. Att ta hänsyn till materialens inbyggda energi- och klimatpåverkan har också blivit en möjlighet med de arbetsverktyg som håller på att tas fram.

Du kan vara med och påverka framtida utformning genom att delta i denna enkät.
Med enkäten vill vi ta vara på erfarenheter från er som arbetat enligt FEBY, miljöbyggnad eller andra kravdokument.

Detta är inte en personlig länk och frågorna kan besvaras av andra i ert företag/organisation. 

Du kan hjälpa oss genom att skicka enkäten vidare till andra företag/organisationer som ni vet har erfarenheter och intresse av dessa frågor. 

Om enkäten: Eje Sandberg, Sveriges Centrum för Nollenergihus. 08 6267180

För tekniska frågor, kontakta:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Använd nedanstående länk:
https://response.easyresearch.se/s.asp?Id=233941163&Pwd=A385622B

Om du inte kan använda länken ovan, logga in på:
https://response.easyresearch.se/s.asp
med följande uppgifter:
Användarnamn: 233941163
Lösenord: A385622B