Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2017-06-08

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Läs mer: Rättspsykiatriskt Centrum

 

För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken byggda hus.  

 

Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus.

Förutom att klara de stränga passivhuskriterierna för att säkra ett lågt energibehov, så produceras minst lika mycket el på fastigheten via solceller och egen vindkraft.

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg. Fotograf Terje Östling. Copyright; Region Skåne/ Terje Östling

 

Rättspsykiatriskt centrum är en ny anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg och har byggts på uppdrag av Region Skåne. Byggnaden har plats för 51 patienter, 150 medarbetare, samt studenter.

 

Kvarteret består av sammanhängande byggnadsdelar med en innergård. Uppvärmning och komfortkylning i byggnaden görs genom geoenergiteknik. Ventilationen återvinner värmen effektivt och har behovsstyrda luftflöden. Tillsammans med en god isolering erhålls mycket låga värmebehov. Detta i kombination med ett golvvärmesystem ger en hög värmefaktor på den värmepump som utvinner geotermisk värme. Sommartid produceras egen kyla också den från det geotermiska energilagret.

 

Det beräknade energianvändningsresultatet ligger 60 % lägre än det krav som föreslås av Boverket för en ”nära nollenergibyggnad” och ”isoleringstalet” ligger 70 % lägre.

Därtill kommer energiproduktionen med egna solfångare som täcker varmvattenbehovet mellan april och september, egen el genom ett vindkraftverk på 25 kW och
1 280 m2 solceller på taket. På årsbasis balanseras därmed eget energibehov.

  

 

- Detta projekt belyser vikten av att kommuner och landsting går före och driver på mot hållbar utveckling så länge statens byggregler är så pass uddlösa, säger Eje Sandberg på Sveriges Centrum för Nollenergihus, den organisation som ligger bakom energikriterierna FEBY12 för passivhus och nollenergihus och som projektet nu uppfyllt.

 

 

FAKTA OM projektet:

Byggherre:                                               Region Skåne                  

Huvudentreprenör:                                MVB Syd AB                                          

Arkitektföretag:                                       BSK Arkitekter

Energikonsult:                                         Primeproject                                         

Uppvärmd area, m2:                             11394 

Hela projektet klart:                               våren 2016

 

Vill du veta mer om dessa byggnader kontakta:

Patrik Rosén, Regionfastigheter, Region Skåne. Tel: 0768-871695

 

För mer information om certifiering av passivhus, se Sveriges Centrum för Nollenergihus, www.nollhus.se.