Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

 Ett parhus uppfört i Kiruna har vid genomförd mätning legat klart under förväntad nivå för uppvärmning enligt passivhuskriterierna enligt FEBY12. I en annan föredragning presenterades nya FEBY18.

Läs mer.

 

Kiruna stad 15 mars 2018

 

Cold Climate HVAC-konferensen i Kiruna hade denna vecka 150 deltagare från 18 länder med kalla klimat.

 

Resultat från forskningsstudien ”Öppet klassningssystem” presenterades på konferensen av Nicolas Francart, KTH och Eje Sandberg, Aton. Förutom livscykelanalyser för byggnaders koldioxidpåverkan presenterades även hur resultat från studien arbetats in i de nya FEBY18 kriterierna som börjat gälla från årsskiftet.

 

FEBY18 har ett fokus på krav som säkerställer låga värmeförluster, vilket ger neutralitet till olika energislag. FEBY18 kan därmed fungera som ett komplement till BBR, Miljöbyggnad och Svanen.

 

En mätstudie presenterades också för ett parhus uppfört i Kiruna av NCC. Preliminära mätvärden pekar på ett behov för uppvärmning på drygt 30 kWh/m2, vilket låg under beräknad nivå.

 

I en jämförande studie konstaterar forskaren att huset klarar passivhuskriterierna enligt FEBY12 vilket var målsättningen, men inte de internationella passivhuskriterierna vare sig vad avser effektkrav eller krav på årsenergi för uppvärmning.

 

Klimatet i Kiruna är dock mycket krävande med en dimensionerande utetemperatur på minus 29 grader. Här valde konstruktörerna t.ex. hela en meter isolering på taket.

 

FEBY18-kriterierna finns publicerade på: www.feby.se