Certifierade och verifierade byggnader


På denna sida presenteras de byggnader vi har certifierat eller verifierat. Vi redovisar även byggnader som granskats men som hamnat på fel sida av kraven, men ändå har ett informativt värde. Det finns därutöver några byggnader som certifierades enligt FEBY09s egendeklaration.

Fler byggnader som är bättre än BBR finns presenterade på LÅGANs hemsida och på IG Passivhus hemsida.

Med certifierad byggnad enligt FEBYs kriterier avses byggnader som granskats av part utsedd av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Med verifierad byggnad avses uppmätta mätdata som godkänts av tredjepart. Verifierad byggnad som uppfyller kriterierna ska ha mätvärden som inom ramen för möjliga mätfel uppfyller ställda energikrav.

Certifiera även er byggnad!

Vad innebär det och vill ni certifiera eller verifiera er byggnad, se våra anvisningar.

 

Huslistan