Förskola i Motala certifierad

Förskolan Västra Bråstorp i Motala är nu passivhuscertifierad.

För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken byggda hus. 

Tekniska nämnden i Motala har enbart byggt lågenergihus de senaste åren men också haft som resultatmål att minst ett investeringsobjekt ska uppföras enligt passivhuskonceptet (FEBY!2).  Bråstorp förskola kombinerar passivhuskraven med miljökraven i Svanen och uppförs som totalentreprenad.

Energikraven var helt förenliga med verksamheternas krav i detta projekt, eftersom passivhus ger hög komfort, god kvalitet och använder minimalt med energi. Certifiering säkerställer kvalitet och energiprestanda. Det gav en mer detaljerad styrning av verifiering och kontroll i alla projektsteg. En opartisk bedömning av en tredjepart anser man också vara en trygghetsfaktor.

– Att fastighetsenheten har jobbat så hårt för att få till det som ska bli Sveriges miljövänligaste förskola är fantastiskt, säger Pedro Gustafsson, verksamhetschef förskola

Motalas fastighetschef Viktor Broomé ser Motala som föregångare och drivande i det långsiktiga arbetet för hållbar utveckling. - Förhoppningen och ambitionen är att det här bygget kan följas av fler liknande projekt, säger han.

Minimal energianvändning och att välja byggnadsmaterial som är miljövänliga, hälsosamma och förbrukar så lite naturresurser som möjligt anser man på kommunen är en självklarhet vid alla hållbara byggprojekt och ser därför också kombinationen med passivhuscertifiering och miljöcertifiering enligt Svanen som rätt väg att gå. Miljöcertifiering med Svanen är ett bra val för barnens hälsa och livsmiljö (kriterier för inomhusmiljö och utfasning av oönskade kemikalier).

Agneta Niklasson, tekniska nämndens ordförande (MP) ser bygget somett väldigt viktigt steg i arbetet med hållbar utveckling. – Motala kommuns tre ledord, öppen, stolt och nyskapande, passar verkligen in här. Vi är öppna för nya satsningar, vi bygger förskolan med stor stolthet och vi är nyskapande, tillägger hon. Sociala aspekter och samverkan med omgivningen anser hon som lika viktiga som design, ekonomi, ekologi och tekniska detaljlösningar. Den sociala dimensionen handlar om hur vi kan designa husen på ett sätt som är bra för vårt välbefinnande, hur husets arkitektur talar till oss och hur inomhusklimatet påverkar trivseln.

Erfarenheterna från projektet så här långt, är enligt Örvar Kristinsson, projekt- och byggledare att ha rätt arkitekt från början. - Vi har haft möjligheten att samarbeta med en arkitekt som är ”certifierad passivhusbyggare” och därmed sluppit stora och vanliga problem i tidigt skede. Under projekteringen har även en energisamordnare medverkat och utgjort länken mellan projektörerna. 

Som stöd i produktionsskedet, har en fukt- och täthetssakkunnig utgjort länken mellan entreprenörerna och som också stått för en arbetsplatsanpassad utbildning för arbetare och arbetsledare.

För mer information kontakta: Carina Ståhlberg, Fastighetsenheten

Teknik och projektledning: Örvar Kristiansson: 0141-22 76 90