Upphandlingsstöd för energieffektiva byggnader

Upphandlingsmyndigheten har en rad dokument för upphandlingsstöd. Nu finns också dokument för energikrav baserat på värmeförlusttal. Separata dokument finns framtagna för nyproduktion av flerbostadshus respektive lokalbyggnader. 

Dokumenten riktar sig till offentliga upphandlare som önskar byggnader med låga värmeförluster och därmed ett lågt energibehov. De är anpassade till AMA-systemet och ger lämpliga textformuleringar som kan införas i upphandlingsdokument och de anger tre valbara nivåer; bas, avancerad och spjutspets. Till upphandlingsdokumenten finns bilagor med beräkningsanvisningar, redovisningsmallar och övergripande information om kravet och hur den kan verifieras.

Länk till UHM: