2014-04-02

SCN Årsmöte på NordBygg- mässan 2 april. Lokal: K14

10.00 Årsmöte

13.00 Dialog om verksamheten

Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Därefter:

Öppet kostnadsfritt mini-seminarium även för icke medlemmar

(i mån av plats)

 

14.30 Passivhusbyggandet i Sverige10 år. Hans Eek och Eje Sandberg

Vad har vi lärt oss och vad är på gång? 

 

15.00 Köldbryggor runt fönster och dörrar. Anders Linde, Passivhuscentrum

Hur mycket påverkar köldbryggor förlusterna?

Hur kan man minimera? Vad ska vi tänka på?

 

15.30 Det går att spara mycket energi i ROT om man sätter in FTX-ventilation

FTX-ventilation i ROT-projekt är en utmaning då tilluftssystem saknas, men vinsten är stor med bättre inneklimat och mycket lägre energi.

Tomas Fränden, VoltAir redovisar erfarenheter från genomförda projekt.