Aspö Eko-logi i Skövde nu certifierat

De två första etapperna i Aspö Eko-logi, Sveriges största bostadsområde med passivhusstandard, är nu certifierade. 

För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken byggda hus.  
Av områdets 242 bostäder är nu sex byggnader med 173 bostäder certifierade. 

Husen på Aspögatan kommer inte behöva mycket energi för varmvatten, uppvärmning och eldrift eftersom de byggs enligt passivhuskraven FEBY12. De ser ut som vanliga byggnader, men blir tysta och mycket energieffektiva. Därmed ger de lägre driftkostnader och lägre miljöpåverkan. Att de nu certifierats innebär att bygghandlingar och energikalkyler granskats av Sveriges Centrum för Nollenergihus som bedömer att byggnaderna med stor sannolikhet att kommer klara energikravet på högst 50 kWh/m2 för fjärrvärmd byggnad. 

- Det är fantastiskt glädjande att Aspö Eko-logi nu är certifierat och på god väg mot målet att vara frontlinjen i svenskt miljöboende, säger Dan Sandén, Skövdebostäders vd och tillägger att Skövdebostäder sytematiskt arbetar med att förbättra miljöarbetet i alla delar av sin verksamhet. Att det även genomsyrar deras nyproduktion är detta projekt ett kvitto på. 

Aspö Eko-logi ska även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld och Svanen.

Allt bostadsbyggande efter år 2020 bör klara denna nivå när nya energikrav införs av Boverket baserat på EUs direktiv om nära nollenergibyggnader.

- Då är det bra att det finns referenshus som visar att detta är möjligt redan nu, anser Eje Sandberg på Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Sveriges Centrum för Nollenergihus har nu detaljgranskat energikalkyler och bygghandlingar för sex byggnader i de första två etapperna och funnit att dessa byggnader har goda förutsättningar att klara de tuffa krav som gäller för passivhus. 

FAKTA OM Aspö Eko-logi:

  • 242 lägenheter fördelat på tre etapper
  • Totalentreprenör PEAB
  • Certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad Guld och Svanen
  • Första inflyttning 1 juni 2016
  • Hela projektet klart 2018
  • Byggs i anslutning till Skövdebostäders fritidsområde Aspö gård
  • Elbilspool och bra kommunikationer med buss ska uppmuntra till minskad användning av bil, kanske till och med färre bilar totalt
  • Förskola på område

Vill du veta mer om Aspö Eko-logi kontakta:
Sebastian Karlström, Skövdebostäder; 0500-47 74 16
Patrik Sjögren, Peab Sverige AB, 0500-38 16 12
För mer information om certifiering, www.feby.se.