Rapporter & Dokument

Artiklar

pdf ETC hus Hans Eek
pdf Boverkets remissförslag BBR2021
pdf Brev till Peter Eriksson
pdf Köldbryggor i fönster (FEBY-skolan)
pdf Kv Fridhem Verifierat passivhus, 174 bostäder. Mätanalyser.
pdf Vitbok om värmeförlusttal

Remissvar

pdf Remissvar BBR 2020 (mars 2018)
pdf Remissvar BBR NNE 2017/21 (feb 2017)
pdf Remissvar Miljöbyggnad 3.0 (feb 2017)
pdf Remissvar. Förslag till föreskrifter, Boverket Dnr 1694/2016
pdf Remissvar. Renovering REN1.pdf
pdf Remissvar. Investeringsstöd till hytesbosstäder
pdf Remissvar. Boverkets förslag till nära nollenergibyggnader (aug 2015)
pdf Remissvar - Skärpta energikrav i Boverkets byggregler 2015 (aug 2014)
pdf Underlag till FEBYs remissvar för BBR2015
pdf Remissvar. Ändringsförslag i BBR2014 (dev 2013)
pdf Remissvar: Stopplagen, om tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar
pdf Remissvar. FEBYs utredningar angående NNE-direktivet (jan 2012)
pdf Remissvar: Byggkravsutredningens förslag (april 2013)

Pressmeddelanden

pdf Bidragsmiljoner till hyresbostäder slår helt fel
pdf Bidragsmiljoner-beräkningsexempel
pdf Granskning av Boverkets rapport ”Optimala kostnader”

FEBY/SCN rapporter

pdf Marknadsanalys, marknadens värdering av energi- och miljöklassningar
pdf Värmeförlusttal. Delrapport inom Öppet Klassningssystem (juni 2017)
pdf Lågenergihus. Jämförande mätstudie. Paper PHN2013 (nov 2013)
pdf Lågenergihus. Jämförande mätstudie (maj 2013)
pdf Marknadsstudie. Merkostnader för energieffektiva flerbostadshus (2012)
pdf Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader (Rapport 2012:20)
pdf Granskning av Boverkets metodik "Optimala kostnader" (nov 2012)
pdf Danska krav är redan nu skarpare än BBR (feb 2012)
pdf Förnybar energi och BBR (feb 2012)

Övriga rapporter

pdf Projektrapport. Herrgårdsängen småhusområde uppfört med skarpare energikrav. (aug 2018)
pdf Installationssystem i energieffektiva byggnader, Per Kempe (nov 2013)
pdf Eneergieffektivt byggande. Underlag till SKLs arbete med samordnade kommunala energikrav.

FEBY18 kravspecifikationer

pdf Kravspecifikation FEBY18
pdf Presentation Feby18 (Power Point)

FEBY12 kravspecifikationer

pdf FEBY12 folder att ladda ner
pdf rapporter/feby12-lokaler-sept
pdf rapporter/kravspecifikation-feby12-lokaler-jan
pdf rapporter/feby12-bostäder-sept
pdf rapporter/kravspecifikation-feby12-bostäder-jan

FEBY09 Kravspecifikationer

pdf 2019-02/Kravspecifikation Minienergihus 2009
pdf 2019-02/Kravspecifikation Passivhus 2009
pdf 2019-02/Mätning och verifiering FEBY2009
pdf 2019-02/Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI FEBY09

Certifikat och verifikat

pdf 2019-02/Poster från Nordiska Passivhuskonferensen 2013 om certifiering
pdf 2019-02/FEBY certifikat 2012
pdf 2019-02/Dokumentering av klimatskalets egenskaper