Debatt om energieffektivisering

I en debattartikel i Altinget efterfrågar Feby, m.fl genomtänkta och varaktiga styrmedel för energieffektivisering av bebyggelsen. Detta mot bakgrund av det nu så ansträngda energiläget.
Läs artikeln.