Emrahus - certifierade passivhus

Emrahus i Landskrona är en småhusbyggare specialiserad på passivhusutförande. Emrahus passivhuskoncept har resulterat i ett och ett äldreboende och ett 15 tal småhusbyggnader uppförda eller under uppförande och med ytterligare ett antal under projektering. Nu är de fyra första byggnaderna certifierade enligt FEBY-kriterierna.

Villa Stora Hammar 8:114 i Höllviken

Byggnaderna är utformade i ett eller två plan, men har alla samma konstruktionsuppbyggnad med CTENs EPS-isolerade byggblock, isolering som minimerar köldbryggor runt kantbalkar, fönster och takfot. Detta ger byggnader med mycket låga värmeförluster. Fönstren har låga U-värden (enligt passivhuskraven) och värmen kalla vinterdagar kommer via tilluften i sovrum och vardagsrum. Alla byggnader har värmeåtervinningssystem för ventilationen (så kallat FTX-system) och en liten värmepump för varmvatten och värme. I några av byggnaderna har kunden även valt en braskamin för ökad trivsel.

- Vi har arbetat mycket på detaljerna i vårt byggkoncept för att komma ner i de låga värmeförluster som passivhuskraven kräver, säger Robin Berkhuizen, VD på Emrahus.


- Vår satsning på passivhusbyggande har fler syften. Vi är övertygade om att allt framtida byggande måste komma ner på så här låga förlustnivåer som vi positionerat oss på redan nu. Därmed ligger vi i framkant på den utvecklingen som vi och våra kunder nu driver fram. Dessutom har vi redan hittat sådana tekniska lösningar och valt en gynnsam utformning på byggnaderna att extrakostnaderna för dessa hus är ganska marginella för kunden. Det innebär att våra hus blir billiga att bo i och de låga driftkostnaderna ger trygghet för framtida energiprisförändringar, menar Robin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Besfort Halili, Emrahus AB. Telefon: 0418 48604

För mer information om gg AB, tel 0709-255507

För mer information om dessa byggnader, se menyn under Byggda hus