Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Boverkets förslag till skärpning av energikraven i byggreglerna har fått skarp kritik för att vara otillräckliga. Nu ifrågasätter Swedisol, WWF och 100 % Förnybart om regeringens och Boverkets ambitioner är förenliga med riksdagens klimatmål och efterlyser en granskning från Klimatpolitiska rådet. Detta i en debattartikel i DagensSamhälle.

Länk till artikeln