Erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

FEBY Videopresentationer nr 1.

Eksta Bostads. VD Christer Kilersjö (40 min). Ta del av videoinspelningen av både presentation och efterföljande diskussion.

Innehåll

  • Upphandling
  • Vad vi lärt oss
  • Därför väljer vi FEBY18
  • Så här blev resultaten
  • Diskussion

Att FEBY-kriterier vid upphandling av energieffektiva byggnader kan vara ett gott stöd framkom av Eksta Bostads presentation på FEBYs årsmöte. Eksta bostads har byggt hundratals bostäder och därtill skolor, förskolor och äldreboende på passivhusnivå med hjälp av FEBY-krav. 
Inspelning genomfördes den 21 april i samband med FEBY årsmöte 2020.

Forum för Energieffektivt Byggande, har med FEBY18 ett klassningssystem för energieffektiva byggnader på nivåerna brons, silver och guld, samt plushus. Ställda krav certifieras av FEBY på bygghandlingar, se www.feby.se

Se presentationen