Förslag till revidering av EUs byggnadsdirektiv

I FEBYs remissvar till regeringen, påpekar vi vikten av att energieffektivisering av byggnadsbeståndet verkligen kommer tillgång och att byggnadens värmeförlusttal då är ett lämpligt effektiviseringsmått. Men ska det börja hända något krävs att ett långsiktigt effektiviseringsprogram etableras. Läs mer i FEBY remissvar.