FEBY årsmöte 2019

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.

Eje Sandberg inledde med en kort presentation om FEBY18 och varför krav på värmeförlusttal förenklar i byggprojektet. Presentationen kan laddas ner för dig som vill berätta om FEBY18;
 https://www.feby.se/Rapporter-Dokument-1

Marcus Paulssonsom är projektansvarig på Kraftringen, berättade om deras del i projektet COOLDH, ett EU-projekt för utveckling av lågtempererad fjärrvärme och högtemperererad kyla. Värmen som tas från MAX IV håller 65 grader och når kunderna med ca 63 grader. 

Se en presentationsvideo via följande länk: http://www.cooldh.eu.

Dennis Kerkhof, byggprojektledare på LKF i Lund, redovisade sitt utvecklingsprojekt Xplorion i Södra Brunnshög, som håller mycket låga värmeförlusttal. Man tittar på olika lågtemperatursystem och ska testa temperaturnivåer från 40 till 60 grader. Spårvagnar, elbilpool och lånelådcyklar underlättar bilfritt boende och P-platserna i byggnaden förhandlades bort. Passivhusnivå, solel, batterilagring och genomtänkta materialval är andra viktiga egenskaper. Man har kostnadskalkylerat och funnit konceptet lönsamt. Visningen i 3D imponerade.

Efter årsmötet hade vi studiebesök på de nya området Södra Brunnshög som ska hysa 40.000 personer.

Presentation på plats av Lunds stadsarkitekt.

FEBY årsmöte 

På årsmötet diskuterades BBRs tillkortakommanden och den nya problematiken med energideklarationer som baseras på ett abstrakt begrepp (PET) och med en referens (BBR) som dessutom ändras vartefter. Vi diskuterade också vi ska sprida begreppet värmeförlusttal och sätta upp mål för FEBY.