FEBY-krav och bidrag till hyresbostäder

I separat PM redovisas hur FEBY-kriterier kan komplettera ett primärenergikrav enligt regeringens krav för bidrag till hyresbostäder. Motivet för att komplettera med ett krav på certifiering enligt FEBY18, är att  

  • FEBY-paketet säkrar väsentliga kompletterande krav för ljud, täthet, fukt och inneklimat
  • Innebär en tredjepartsgranskning av bygghandlingarna, vilket sätter press på entreprenören att verkligen uppfylla energikraven och dokumentera handlingar 
  • Stärker kontrollprocessen

Kravnivån och hur den kan uppfyllas påverkas av om byggnaden har små lägenheter eller inte, värms med fjärrvärme eller värmepumpar, ska uppfylla nuvarande regelverk eller de som gäller efter 1 juli 2021 i kommande BFS2020 samt även för vilken klimatzon. I ett PM redovisas det krav på max PET som ger det högsta bidragsbeloppet och hur det kan kombineras med alternativa lämpliga FEBY-krav. Läs mer i stöddokumentet, eller gå in via hemsidan www.feby.se.

PM om bifragskrav i kombination med FEBY18.