FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

Hållbart byggande innebär lågt energibehov, egen elproduktion samt byggmaterial som belastar miljö- och energibehov minimalt. Allt detta kan kombineras och som hjälp finns upphandlingsstöd.

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, med klassningssystemet FEBY18 har nu lagt till en klassning FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis. 

 - Som en del i en hållbar utveckling kommer byggande av plushus med egen solel ta fart, säger Eje Sandberg från FEBY och menar att egenproducerad el är utmärkt, men att man ska utgå från en energieffektiv byggnad! FEBYs kriteriedokument ger stöd för detta vid upphandling och med en certifiering där entreprenörens handlingar granskas av tredje part får man ett ”vakande öga” för säkrare resultat.

Kriterierna för FEBY Guld Plushus, får börja användas efter 1 jan 2020 och finns utlagda på hemsidan feby.se. De kan även tillämpas på byggnader som sedan tidigare certifierats enligt FEBY Guld och därefter försetts med solcellsinstallationer.

För mer information om FEBY Guld Plushus, se kriteriedokument för FEBY18 eller kontakta:

Eje Sandberg. Tel 08 6267180

Forum för energieffektivt Byggande, FEBY