Klimatberäkning LCA byggnad

FEBY Videopresentation nr 3.

Klimatberäkning LCA. Byggsektorns Miljöberäkningssystem (BM), Anders Ejlertsson, IVL (24 min). Ta del av videoinspelningen av presentation och efterföljande diskussion.

Innehåll

  • Hur görs beräkningen
  • Resultat och erfarenheter
  • Så här kan man ställa krav på LCA

Se videopresentationen: https://www.youtube.com/watch?v=Mdn_jdLpJcM

Inspelning genomfördes nov 2020 i anslutning till FEBY styrelsemöte. Inledningen på presentationen missades, men har lagts in som inledande stillbilder. Bilderna finns också som pdf att hämta på febr.se/rapporter.

Forum för Energieffektivt Byggande, har med FEBY18 ett klassningssystem för energieffektiva byggnader på nivåerna brons, silver och guld, samt plushus. Ställda krav certifieras av FEBY på bygghandlingar, se www.feby.se