Lättbalksystem i lågenergihus

FEBY Videopresentationer nr 4. 

Lättbalksystem i lågenergihus. Tommy Persson, Masonitebeams (36 min).
Videolänk: https://youtu.be/JF7SKEY6SgE

Innehåll

  • Företaget
  • Produkterna
  • Köldbryggor
  • Brand
  • LCA

Inspelning genomfördes den 16 feb 2021 i samband med FEBY styrelsemöte.

Forum för Energieffektivt Byggande, har med FEBY18 ett klassningssystem för energieffektiva byggnader på nivåerna brons, silver och guld, samt plushus. Ställda krav certifieras av FEBY på bygghandlingar, se www.feby.se