Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

I Arenastaden färdigställs nu Comfort Hotel Solna, Skandinaviens första plushushotell. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”. 

Nationalarenan 3 är ett unikt projekt med ambition att utmana branschen att bygga mer hållbart. Genom 25 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasaden och taket produceras mer energi än vad byggnaden behöver. Det gör hotellet till världens mest solcellstäta och att byggnaden uppnår kravet för att klassas som plushus.

–   Det händer mycket i branschen gällande hållbart byggande och klimatpåverkan från byggprocessen idag. Hållbarhet ska prägla oss i allt vi gör och vi arbetar ständigt för att flytta fram positionerna och vara i täten. Vi strävar hela tiden efter att möta kundernas behov av komfort, välbefinnande och låga driftkostnader utan att öka utsläppen, säger Maria Jansson, projektchef på Fabege AB och byggherre för Nationalarenan 3.

Byggnaden har nu certifierats enligt FEBY Guld Plushus, och för att klara certifieringen har byggnaden projekterats för demycket låga värmeförluster som kriterierna för miljöklassningen Plushus kräver. Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager. Om värmen inte räcker till finns fjärrvärme inkoppplad.

Det här är ett strålande projekt som både minskar vårt klimatavtryck och dessutom ger oss låga energikostnader. Det gör att våra hotellgäster bara genom att bo på Comfort Hotel Solna gör ett medvetet och hållbart hotellval, säger Harald Bjugstad-Holm", hållbarhetsdirektör på Nordic Choice Hotels.

Ett stort kommersiellt byggprojekt som visar att vi kan klara ett plushusbyggande är nu på plats, säger Eje Sandberg, Forum för energieffektivt Byggande (FEBY) och som tekniskt granskat projektet.  Det ligger också ett värde i att projekten certifieras så att byggnadens energiegenskaper dokumenteras väl och granskas av en tredje part för ett godkännande.Projektet öppnar dörren för att även stora byggnader i tätområden nu utformas för plushus. Energieffektivt byggande får inte tappas bort när byggbranschen nu också ska börja välja material med låg klimatpåverkan, menar Eje.

Bildtext: Byggnad under uppförande november 2020. Montage av solceller pågår på översta två plan. På bilden syns skuggningen på sydostvägg (utan solceller) från ett stort grannhus.

Den 11 våningar höga byggnaden består av hotell med 336 rum, 88 longstay-lägenheter och en kontorsdel där Nordic Choice Hotels placerar sitt svenska huvudkontor. Hotellet inkluderar restaurang, konferensytor och lobby och ska även klassas för Breeam Excellent. 

För mer information:

Maria Jansson, projektchef Fabege, maria.jansson@fabege.se, 070-422 20 86
Miljöklassningen enligt FEBY: se www.feby.se.

FAKTA OM projektet:

  • 20.972 m2 uppvärmd area
  • 500 kW solceller
  • Byggherre; Fabege AB
  • Hyresgäst; Nordic Choice Hotels
  • Certifieras enligt FEBY Guld Plushus, med systemgräns enligt byggreglerna BBR
  • Uppfört 2020

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY är en medlemsbaserad organisation med syfte att främja och underlätta energieffektivt byggande. FEBY18 paketerar de viktigaste energikraven med tre alternativa nivåer. Ett värmeförlusttal är den viktigaste indikatorn och som ger minskad belastning på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt.