Ny skola i Kungsbacka är nu certifierat passivhus

Den nya Kollaskolan i Kungsbacka ska kunna hysa 360 elever för årskurs 6 -9, grundskola, särskola och fritidsverksamhet ska ingå och en personalstyrka på 75 personer. Skolan kompletterar en befintlig skolbyggnad.

Rent tekniskt har man kunnat åstadkomma detta genom mer isolering, genomtänkta konstruktionslösningar för att minimera köldbryggor. Ventilationen har inte bara värmeåtervinning utan också behovstyrda ventilationsflöden. 

För att ge ett bra inneklimat också under det varma halvåret har risken för övertemperaturer simulerats och åtgärder vidtagits.

Både skolans söderorienterade tak och den intilliggande idrottshallen får solceller , tillsammans drygt 500 kvadratmeter och som ska ge 73 kW elenergi.

Skolan har certifierats enligt passivhuskriterierna av Sveriges Centrum för Nollenergihus, vilket innebär att byggnaden har mycket låga värmeförluster och en låg årsenergianvändning (beräknat för denna byggnad: 33 – 38 kWh/m2) och fjärrvärmeförsörjning.Certifiering av denna byggnad har baserats på ritningar och bygghandlingar.

För ytterligare information om projektet, vänligen kontakta:
Byggherre: Mats Niklasson, Eksta Bostads AB
Byggentreprenör: Tuve Bygg AB, Efraim Ljung
Arkitekt: Kjellgren Kaminsky Architecture AB; Joakim Kaminsky
Läs mer om Kollaskolan och om passivhus på www.feby.se