Regeringen lägger ner utredning om energieffektivisering

Lotta Bångens, EEF och Anders Wijkman, ordf i Climate-KIC, kritiserar regeringen i en debattartikel i Dagens Industri för att de lagt ner utredningen om vita certifikat. Detta bara några månader innan utredningen skulle presentera sina förslag. Potentialen till 2030 är besparingar på 17 TWh elenergi och 11 TWh fjärrvärme. Det mesta inom sektorn bostäder. 
Läs artikeln