Teknik och marknad för solcellsinstallationer

FEBY Videopresentationer nr 2.

Lars Andrén, Drivkraft Andrén AB, inspiratör och solcellsexpert (40 min). Ta del av videoinspelningen av presentation och efterföljande diskussion.

Innehåll

  • Var står tekniken?
  • Hur har marknaden utvecklats?
  • Bidrag och incitament.
  • Intäkter och lönsamhet 
  • Vad ska jag som beställare tänka på?
  • Så här blev resultaten, exempel

Se videopresentationen: https://youtu.be/XsHkhpv-uTs

Inspelning genomfördes maj 2020 i anslutning till FEBY styrelsemöte.

Forum för Energieffektivt Byggande, har med FEBY18 ett klassningssystem för energieffektiva byggnader på nivåerna brons, silver och guld, samt plushus. Ställda krav certifieras av FEBY på bygghandlingar, se www.feby.se